O nama

Select broker d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju posluje u skladu s odredbama Zakona o osiguranju te je registriran od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (“HANFA-e”) za obavljanje poslova posredovanja u svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja te reosiguranja, odnosno djelatnosti pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, kao i pomoć pri izvršenju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Select posredovanje

Društvo je osnovano 2015. godine sa temeljnim kapitalom od 200.000,00-HRK. i u 100% vlasništvu je gosp. Krešimira Vrkljana.
Društvo je specijalizirano za poslove savjetovanja pri osiguranju imovine i osoba vodeći brigu o kvaliteti osigurateljnog pokrića i o optimalizaciji troškova za pokriće pojedinog rizika s jedne strane, kao i prevenciji, odnosno stručnoj pomoći pri eventualnom štetovnom događaju s druge strane.

Naš pristup se najprije temelji na razumijevanju poslovanja i rizika koji su povezani s poslovanjem naših klijenata. Na temelju razumijevanja poslovanja određujemo težišta naših pregleda i preporuka, kako bismo bili što više učinkoviti. Cilj nam je zajedno s klijentom održati njegov poslovni proces i pomoći mu svojim 20 godišnjim iskustvom u razumijevanju osigurateljnih uvjeta i pokrića.

Razlog našeg angažiranja kao posrednika / brokera u osiguranju i reosiguranju

 • Ušteda na vremenu i resursima unutar poduzeća
 • Samostalnost i nezavisnost od bilo kojeg osiguratelja
 • Profesionalnost zbog bavljenja isključivo poslovima posredovanja u osiguranju
 • Zastupamo interese svojih klijenata, a ne osiguravajućih kuća
 • Usluge posrednika su besplatne za klijenta i nisu podložne Zakonu o javnoj nabavi
 • Mogućnost ušteda na premiji osiguranja kroz optimizaciju postojećih ugovora o osiguranju
 • Znanje i iskustvo u analizi i procjeni rizika te ugovaranju optimalnog pokrića za klijenta
 • Stručna pomoć i savjetovanje u procesu rješavanja odštetnih zahtjeva i ostvarenja prava klijenta iz sklopljenih ugovora o osiguranju 
 • Pristup svim osigurateljima i reosigurateljima na domaćem i inozemnim tržištu
 • Zadovoljavanje potreba klijenata za specifičnim osigurateljnim pokrićima
 • Za usluge koje pružamo svojim klijentima  osigurani smo policom  osiguranja od  profesionalne odgovornosti na iznos od  9.700.000 kn po štetnom događaju.