slot gacor slot gacor slot terbaik slot deposit dana slot gacor slot gacor slot demo slot bonus kekalahan slot88 data hk slot terbaru slot terpercaya slot 2024 slot gacor Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) - Select broker

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

1. Koga nazivamo korisnik osiguranja kod osiguranja od nezgode?
2. Koji je rok u kojem osiguravatelj mora odgovoriti na moj zahtjev (ponudu) za osiguranje nezgode?
3. Hoće li biti pokriven nesretni slučaj, ukoliko vlasnik automobila ima osigurane vozača i putnike u vozilu (autonezgodu), a putnik koji se spotaknuo izlazeći iz auta, dok je motor vozila radio, slomio je nogu?
4. Koji se rizici mogu ugovoriti kod osiguranja nezgode?
5. Kada počinje osiguranje nezgode?
6. Tko se može osigurati po općim uvjetima za osiguranje nezgode?
7. Što se naziva anormalni rizik?
8. Da li ranije stečeni invaliditet utječe na visinu premije?
9. Ako je nastao nesretni slučaj, a imamo ugovorenu policu autonezgode, kako će se isplatiti šteta, ako nisu osigurani svi putnici prema broju registriranih mjesta?
10. Kod ugovaranja polica nezgode koliko je najviše moguće ugovoriti polica po jednom osiguraniku?
11. U osiguranju autonezgode, može li vozač koji je skrivio prometnu nezgodu zbog prekomjerne brzine ostvariti pravo na naknadu?
Copyrights © 2015 - 2019. Sva prava pridržana. Select broker d.o.o.
info@select-broker.hr · +385 (0)91 1221 808