Osiguranje imovine

1. Može li osiguranje ugovoriti netko drugi osim vlasnika?
2. Što se događa prilikom isplate štete kod polica koje su vinkulirane u korist banke?
3. Kako se određuje vrijednost za nekretninu prilikom sklapanja osiguranja?
4. Na mojoj polici stoji da imam ugovoreno pokriće na prvi rizik – što to podrazumijeva?
5. Koji se rizici najčešće događaju, tj. u kojim se slučajevima najčešće isplaćuju štete?
6. Koji rizik može prouzročiti najveću materijalnu štetu?
7. Kakvo je to osiguranje na „novu vrijednost“
8. Kakvo je to flotantno osiguranje?
9. Kada se može očekivati isplata osigurnine?