Osiguranje životinja

1. Koji su osnovni osigurani rizici u osiguranju životinja?
2. Kako mogu osigurati svog psa?
3. Moraju li sve životinje koje se osiguravaju biti propisno označene ?
4. Što se sve može osigurati?
5. Kako se određuje osigurana svota za životinje u tovu (svinje, junad)?
6. Što predstavlja osigurani rizik kod osiguranja životinja?
7. Što nazivamo „ekonomska bolest“ životinja?
8. Koji je iznos osigurane svote za mog kućnog ljubimca?
9. Može li se osigurati gubitak rasplodne sposobnosti?
10. Koji rizici su mi pokriveni ako želim osigurati pčele?
11. Da li je moguće osigurati rasplodnu kravu staru 13 godina?
12. Koji je dan početka obveze osiguratelja za štete na domaćim životinjama koje nastanu zbog uginuća ili bolesti?
17. Do koje godine starosti osiguranika može trajati osiguranje života?